تفسیری نو از نظریۀ «الاسلام هو الحکومة» و مستندات آن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 7-25

محمد جواد فاضل لنکرانی؛ محمد قاسمی


تقدم اصل ضرورت مطابقت بر اصل عدم مخالفت در نظام تقنین دولت اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-50

محمدتقی کریمی؛ سیدرضا شیرازی


بررسی و تبیین ادله مشروعیت مرزهای ملی و جغرافیایی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 51-75

ابوالقاسم علیدوست؛ عباسعلی مشکانی سبزواری


بررسی فقهی اعتبار حکم حاکم در رؤیت هلال

دوره 2، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 55-78

محسن فقیهی


ولایت فقیه در اندیشه فقهی سیاسی شهیدین

دوره 1، شماره 2، مهر 1400، صفحه 63-77

احمد رهدار؛ سجاد جنابادی


نقش احکام حکومتی در اداره جامعه اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 77-97

اسماعیل پرور


چالش‌های فقهی حضور زنان اصلح در مناصب حکومتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1400، صفحه 79-96

حامد میرزاخان؛ محمد باقری شاهرودی


حقوق سیاسی اقلیت‌های دینی در مناصب حکومتی با تأکید بر آیۀ 213 بقره

دوره 2، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 79-100

عبدالله امیدی‌فرد؛ مهدی مقدادی داودی؛ عباس مقدادی داودی


مبانی تشکیل دولت اسلامی (نظام سیاسی) از منظر شهید بهشتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1400، صفحه 97-118

صابر کماسی؛ سیداحسان رفیعی علوی


کارویژه حکومت اسلامی در تثبیت باورهای دینی (با تأکید بر جرم‌انگاری ارتداد)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 123-146

محمدرضا کیخا؛ مجتبی سرگزی؛ امیر بارانی


مشروعیت سیاسی در قرآن (مطالعه موردی آیات اطاعت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

محمد قاسمی


وظایف آحاد مردم در تحقق استقلال براساس فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

محمدکاظم ابراهیمی


سلطنت ممنوعه بازخوانی نظریه سلطنت مشروعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

محمدصادق آسیم


بررسی انتقادی تبیین کتاب «آستانه تجدد» از فقه سیاسی میرزای نائینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

محمد متقیان


نظریه جهاد ذَّبی در اندیشه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی و نسبت آن با فقه مقاومت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

محمد خسروی


چیستی، امکان و روشِ فلسفه فقه حکومتی با تأکید بر رویکرد امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

عباسعلی مشکانی


بهتان‌ بستن بر مبتدع در فقه‌سیاسی از منظر روایت«باهتوهم» با تأکید بردیدگاه امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

میلاد مرادی؛ علی کمساری