فرایند پذیرش مقالات

 ˜ اساتید و پژوهشگران محترم برای ارسال مقاله ابتدا باید در سامانه (spj.markazfeqhi.comثبت‌نام کنند.

˜ پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، رمز عبور به ایمیل شما ارسال می‌‌گردد. بنابراین، از نشانی ایمیل صحیح که به آن دسترسی دارید استفاده نمایید.

˜ پس از دریافت رمز عبور، وارد سامانه شده، اطلاعات مقاله خود را وارد، و در نهایت فایل اصلی مقاله را ارسال فرمایید.

˜ هنگام ارسال مقاله به توضیحاتی در صفحه مربوط به راهنمای نویسندگان آمده، توجه فرمایید.

˜ مقاله را بر اساس فرمت و دستورالعمل، تهیه و تدوین کرده و در سامانه ثبت کنید.

˜ از یک نشانی برای ثبت نام و ارسال مقاله استفاده کنید.

˜ داوری مقالات در نشریه «مطالعات فقه سیاست» به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).

˜ داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل نشریه  «مطالعات فقه سیاست» اقدام به داوری مقاله نمایند.

˜ هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.