حقوق سیاسی اقلیت‌های دینی در مناصب حکومتی با تأکید بر آیۀ 213 بقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم

2 پژوهشگر سطح ۴ حوزه

3 پژوهشگر سطح ۴حوزه

چکیده

یکی از مسایل چالش‌برانگیز در سالیان گذشته انقلاب اسلامی، مسأله حقوق سیاسی اقلیت‌های دینی است. این تحقیق در مقام بیان آن است تا مسأله حقوق سیاسی اقلیت‌های دینی را با محوریت آیه 213 بقره، بازگو نماید. اقلیت‌های دینی می‌توانند همانند سایر مسلمانان در انتخابات و مجامع سیاسی و اجتماعی روستایی و شهری و کشوری، نقشی فعّال داشته، و در سرنوشت سیاسی کشورشان، نقش داشته باشند. البته نوشتار پیش‌رو با روش تحلیلی ـ اجتهادی به این نتیجه رسیده است که نسبت به مواردی که حساسیت حکومتی و حیاتی برای جامعه‌ مسلمانان و حاکمیت اسلامی وجود دارد و جنبه سلطه‌گری در آن لحاظ می‌گردد، حقوق سیاسی نسبت به اقلیت‌های دینی منتفی است؛ همانند مقامات کشوری و لشکری. امّا نسبت به اموری که جنبه‌ مشورتی دارند و از آن، سلطه و استعلایی بر مسلمانان حاصل نمی‌شود، حقوق سیاسی اقلیت‌های دینی ثابت است. به عنوان نمونه، دهیاری و شورای شهر و روستا و مشاور و معاون مقامات سیاسی، و یا مدیریت در جنبه‌های اجرایی و کاری، همانند پیمان‌کاری و مدیرعاملی و اموری از این قبیل که با در نظر گرفتن قرارداد ذمّه و عمل‌نمودن بر طبق قوانین و مقررات اسلامی، سلطه کفار بر مسلمانان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها