راهنمای نویسندگان

شرایط اولیه پذیرش مقاله

* نشریه مطالعات فقه سیاست در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.

*  مقالات ارسالی به نشریه نشریه مطالعات فقه سیاست نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

 

شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

چنانچه مقاله مستخرج از:

پایان نامه (عنوان کامل،استاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحصیل)

** مقاله ارسالی از دانشجویان (ارشد و دکتری) به‌تنهایی قابل پذیرش نبوده و ذکر نام استاد راهنما الزامی می باشد.

طرح پژوهشی (عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوطه)

ارائه شفاهی در همایش و کنگره (عنوان کامل همایش یا کنگره، تاریخ، سازمان مربوطه) خاصی باشد، نویسنده موظف است اطلاعات دقیق اثر وابسته را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله‌ای که نشریه متوجه عدم اطلاع‌رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد می‌کند.

 

آیین‌نامه نگارش مقالات دوفصلنامه مطالعات فقه سیاست

1. نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان، چنانچه مقاله‌ای از سوی چند نویسنده باشد)، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده‌ای انجام شود که مسئولیت مقاله را به عهده دارد.

2. نام نویسنده یا نویسندگان در فایل اصلی مقاله ذکر نمی‌گردد و باید در فایل جداگانه‌ای ثبت و ارسال گردد.

3. عنوانْ کوتاه، گویا و بیان‌‌کننده محتویات مقاله باشد.

4. چکیده آیینه تمام‌نما و فشرده بحث است که حداقل در 8 و حداکثر در 14 سطر در یک پاراگراف (حداقل 200 و حداکثر 250 کلمه) آورده می‌شود.

5. چکیده و کلیدواژه‌ها به زبان عربی و انگلیسی ترجمه شود.

6. کلیدواژه‌ها بین 4 تا 6 کلمه و ایفا‌کننده نقش نمایه و فهرست به منظور تسهیل در جستجوی الکترونیکی است و بعد از چکیده در صفحه اول آورده می‌شود.

7. مقدمه بیان‌کننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن می‌باشد.

8. در متن اصلی مقاله، عناوین و تیترها با شماره مشخص شود.

9. نتیجه بایستی منطقی، مفید و بیان‌کننده بحث و ارائه یافته‌های تحقیق باشد.

10. حجم مقاله با احتساب تمام بخش‌های مقاله از صفحه اول تا پایان منابع باید حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه (5000 تا 8000 کلمه) باشد.

10ـ 1. استنادات و ارجاعات در متن مقاله باید پس از نقل مطلب و داخل پرانتز باشد به این صورت که: (نام خانوادگی، سال چاپ اثر، جلد، شماره صفحه) مانند: (قربان‌نیا و همکاران، 1384، ص234)؛ (طوسی، 1340، ج4، ص 125ـ126)، (Henriksen,2017 ,pp.170-175)

10ـ 2. در صورتی که تاریخ نشر مشخص نیست، از عبارت «بی‌تا» (بی‌تاریخ) استفاده می‌شود، مانند: (طوسی، بی‌تا، ج4، ص 125)

10ـ 3. در ارجاعات به منابع عربی، نام نویسنده بدون «ال» نوشته شود مانند: (طوسی، 1340، ج4، ص125ـ 126)

10ـ 4. شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های خارجی در پاورقی درج شود.

11. در نگارش فهرست منابع قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در صدر فهرست منابع ذکر می‌شود و باقی منابع به ترتیب حروف الفبا به صورت ذیل نوشته می‌شود:

11ـ 1. کتاب

نام خانوادگی (نام‌مشهور)، نام(سال نشر). عنوان اثر به صورت ایتالیک. (نام و نام خانوادگی، مترجم / مصحّح/ گردآورنده / ویراستار...)، محل نشر: نام ناشر.

مانند: طوسی(شیخ طوسی)، أبوجعفر محمد بن حسن(1407ق). تهذیب ‌الأحکام. (حسن موسوی خراسان، محقق و مصحّح)، تهران:‌ دار الکتب الإسلامیّة.

قربان‌نیا، ناصر و همکاران(1384). بازپژوهی حقوق زن بررسی قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی ایران. تهران: روز نو.

11ـ 2. مقاله

نام خانوادگی، نام (سال نشر، ماه یا فصل نشر). عنوان مقاله. (نام و نام خانوادگی، مترجم / گردآورنده / ویراستار) عنوان مجله/ فصلنامه/ مجموعه مقالات به صورت ایتالیک، دوره (شماره)، شماره صفحات مقاله.

مانند: قربان‌نیا، ناصر (1392، زمستان) ممنوعیت مطلق کاربست سلاح‌ هسته‌ای. فصلنامه حقوق اسلامی، 10 (39)، 112 ـ 79.

در صورتی که مقاله ترجمه باشد و مترجم مقاله، مترجم کل مجموعه نیز باشد، ‌نام مترجم پس از عنوان مجله/ مجموعه ذکر می‌شود؛ ولی اگر غیر از مترجم مقاله، فرد دیگری در پدید آوردن کل مجموعه دخیل باشد، نام مترجم پس از عنوان مقاله، و نام گردآورنده، ویراستار و... پس از عنوان مجله/ مجموعه ذکر می‌شود.

11ـ3. پایگاه‌های اینترنتی: نام پایگاه، (جستجو برای: کلمه و عبارت مورد جستجو)، آدرس پایگاه (تاریخ دستیابی)، مانند: پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز فقهی ائمه اطهار (جستجو برای: حقوق بشر اسلامی)، تاریخ دستیابی: 4 آبان 1396http://www.markazfeghi.ir/research/news/5688/

همچنین در استناددهی به پایگاه‌های اینترنتی لازم است تاریخ دستیابی به مطلب ذکر شود؛ چرا که با توجه به روزآمدی اطلاعات این پایگاه‌ها ممکن است مطلبی که در گذشته با جستجو در پایگاه خاصی به دست آمده در حال حاضر در آن پایگاه موجود نباشد.

12. هیچ‌گونه کادری برای صفحات مقاله نباید استفاده شود.

13. چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه و پذیرش مقاله باشد، قابل بررسی نخواهد بود.

14. حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ و از استرداد مقالات دریافتی معذور است.

15. مقاله باید طبق الگوی موجود، حاشیه بالا و پایین 5، چپ و راست 4 و میان سطور 1.2 سانتی‌متر، متن فارسی با قلم B Lotus فونت 13 و متن لاتین با قلم Times New Roman، فونت 12، نرم‌افزار word 2007 حروف‌چینی و از طریق عضویت در این سایت ارسال شود. فایل در قالب word باید ارسال شود.

16. تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با شورای علمی مجله است.

17. مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده (نویسندگان) است.

18. نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است.