کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سنجه‌های اولویتی فقه سیاسی در مقام تزاحم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دکتری علوم سیاسی موسسه امام خمینی

چکیده

با شکل‌گیری نظام اسلامی در ایران، آمریکا که حیاتی‌ترین و اصلی‌ترین کشور منطقه را از دست داده بود، تهدیدات مختلفی در حوزه‌های سیاسی ـ نظامی، اقتصادی ـ تجاری و فرهنگی ـ اجتماعی برای نظام نوپای اسلامیِ ایران به وجود آورد تا مانع تثبیت نظام اسلامی شود. مقاله حاضر با روش فقهی ـ اجتهادی و با محوریت نظریه «تکلیف‌مداری» به عنوان یکی از نظریات کارآمدی، به دنبال اثبات کارآمدی نظام در سپهر سنجه‌های اولویتیِ مندرج در فقه سیاسی است که در مقام تزاحم تکالیف اجتماعی به یاری ولی فقیه می‌آیند. این سنجه‌ها بر اساس اولویت برآمده از مقام تزاحم عبارت‌اند از: تثبیت امنیت جانی، تثبیت امنیت مالی و تثبیت امنیت اخلاقی. با تبیین این نقشه راه مشخص خواهد شد نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از تلاشی مجاهدانه، مقاوم و استوار، توانسته است در حوزه تهدیدات نظامی که امنیت جانی ملت ایران را تهدید می‌کردند، به هدف کلیدی خود یعنی تثبیت امنیت جانی، دست یابد و کارآمدی خود را در این مرحله به خوبی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها