کلیدواژه‌ها = مرتد
کارویژه حکومت اسلامی در تثبیت باورهای دینی (با تأکید بر جرم‌انگاری ارتداد)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 123-146

محمدرضا کیخا؛ مجتبی سرگزی؛ امیر بارانی