کلیدواژه‌ها = نظریه
تفسیری نو از نظریۀ «الاسلام هو الحکومة» و مستندات آن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 7-25

محمد جواد فاضل لنکرانی؛ محمد قاسمی