نمایه نویسندگان

آ

 • آسیم، محمدصادق سلطنت ممنوعه بازخوانی نظریه سلطنت مشروعه [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیمی، محمدکاظم وظایف آحاد مردم در تحقق استقلال براساس فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدی‌فرد، عبدالله حقوق سیاسی اقلیت‌های دینی در مناصب حکومتی با تأکید بر آیۀ 213 بقره [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 79-100]
 • ایزدهی، سیدسجاد متولّی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی (مطالعۀ موردی؛ نسبت‌سنجی نظریۀ امام خمینی و آیت‌الله صافی گلپایگانی) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 101-121]

ب

 • بارانی، امیر کارویژه حکومت اسلامی در تثبیت باورهای دینی (با تأکید بر جرم‌انگاری ارتداد) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 123-146]
 • باقری شاهرودی، محمد چالش‌های فقهی حضور زنان اصلح در مناصب حکومتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 79-96]

پ

 • پرور، اسماعیل نقش احکام حکومتی در اداره جامعه اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 77-97]
 • پرور، اسماعیل موضوع‏‌شناسی و موضوع‌‏سازی فقهی با تأکید بر حوزۀ سیاست و اجتماع [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 27-53]

ج

 • جنابادی، سجاد ولایت فقیه در اندیشه فقهی سیاسی شهیدین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-77]

ح

 • حسینی‌خواه، سیدجواد ماهیت‌ فقه سیاسی از منظر آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]

خ

 • خسروی، محمد نظریه جهاد ذَّبی در اندیشه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی و نسبت آن با فقه مقاومت [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رفیعی علوی، سیداحسان مبانی تشکیل دولت اسلامی (نظام سیاسی) از منظر شهید بهشتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 97-118]
 • رنجبر، محمدعلی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سنجه‌های اولویتی فقه سیاسی در مقام تزاحم [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 49-62]
 • رهدار، احمد ولایت فقیه در اندیشه فقهی سیاسی شهیدین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-77]

س

 • سرگزی، مجتبی کارویژه حکومت اسلامی در تثبیت باورهای دینی (با تأکید بر جرم‌انگاری ارتداد) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 123-146]

ش

 • شیرازی، سیدرضا تقدم اصل ضرورت مطابقت بر اصل عدم مخالفت در نظام تقنین دولت اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-50]

ع

 • عشایری منفرد، محمد تمسّک به اطلاق در محمول ادله فقهی؛ مطالعه موردی ادله ولایت فقیه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 99-117]
 • علیدوست، ابوالقاسم بررسی و تبیین ادله مشروعیت مرزهای ملی و جغرافیایی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 51-75]

ف

 • فاضل لنکرانی، محمد جواد تفسیری نو از نظریۀ «الاسلام هو الحکومة» و مستندات آن [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 7-25]
 • فقیهی، محسن بررسی فقهی اعتبار حکم حاکم در رؤیت هلال [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 55-78]

ق

 • قاسمی، محمد رابطۀ دین و حکومت در قرآن کریم از منظر آیت‌‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی‌ (نقدی بر سکولاریسم مذهبی) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-29]
 • قاسمی، محمد تفسیری نو از نظریۀ «الاسلام هو الحکومة» و مستندات آن [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 7-25]
 • قاسمی، محمد مشروعیت سیاسی در قرآن (مطالعه موردی آیات اطاعت) [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کریمی، محمدتقی تقدم اصل ضرورت مطابقت بر اصل عدم مخالفت در نظام تقنین دولت اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-50]
 • کماسی، صابر مبانی تشکیل دولت اسلامی (نظام سیاسی) از منظر شهید بهشتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 97-118]
 • کمساری، علی بهتان‌ بستن بر مبتدع در فقه‌سیاسی از منظر روایت«باهتوهم» با تأکید بردیدگاه امام خمینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیخا، محمدرضا کارویژه حکومت اسلامی در تثبیت باورهای دینی (با تأکید بر جرم‌انگاری ارتداد) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 123-146]

م

 • متقیان، محمد بررسی انتقادی تبیین کتاب «آستانه تجدد» از فقه سیاسی میرزای نائینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، علی متولّی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی (مطالعۀ موردی؛ نسبت‌سنجی نظریۀ امام خمینی و آیت‌الله صافی گلپایگانی) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 101-121]
 • مرادی، میلاد بهتان‌ بستن بر مبتدع در فقه‌سیاسی از منظر روایت«باهتوهم» با تأکید بردیدگاه امام خمینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشکانی، عباسعلی چیستی، امکان و روشِ فلسفه فقه حکومتی با تأکید بر رویکرد امام خمینی(ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشکانی سبزواری، عباسعلی بررسی و تبیین ادله مشروعیت مرزهای ملی و جغرافیایی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 51-75]
 • مقدادی داودی، عباس حقوق سیاسی اقلیت‌های دینی در مناصب حکومتی با تأکید بر آیۀ 213 بقره [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 79-100]
 • مقدادی داودی، مهدی حقوق سیاسی اقلیت‌های دینی در مناصب حکومتی با تأکید بر آیۀ 213 بقره [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 79-100]
 • مقدسی، سید محمدهادی مبانی فقهی بازداشت متهم در اعلامیه حقوق ‌بشر اسلامی و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 27-48]
 • میرزاخان، حامد چالش‌های فقهی حضور زنان اصلح در مناصب حکومتی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 79-96]

ن

 • نیک‌بین، مهدی رویکردی نوین به فتوای معیار در قضا با نگاهی به نظریه رونالد دورکین [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 119-140]