کلیدواژه‌ها = امام خمینی
بهتان‌ بستن بر مبتدع در فقه‌سیاسی از منظر روایت«باهتوهم» با تأکید بردیدگاه امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

میلاد مرادی؛ علی کمساری


تفسیری نو از نظریۀ «الاسلام هو الحکومة» و مستندات آن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 7-25

محمد جواد فاضل لنکرانی؛ محمد قاسمی