نویسنده = ������������������ ��������
چالش‌های فقهی حضور زنان اصلح در مناصب حکومتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1400، صفحه 79-96

حامد میرزاخان؛ محمد باقری شاهرودی