نویسنده = ���������������� ��������
ولایت فقیه در اندیشه فقهی سیاسی شهیدین

دوره 1، شماره 2، مهر 1400، صفحه 63-77

احمد رهدار؛ سجاد جنابادی